image:kalbash.jpg

להזמנת הדלעות, אנא צור קשר טלפוני

קלבש

דלעת נוי בצורת הספרה 8, אשר גדלה אצלנו במספר גדלים.
השימוש בקלבש בפנג שואי נועד לנטרל אנרגיות שליליות הקשורות למחלות.
מקור השימוש בקלבש הנו בסין לפני כמה מאות שנים.
הסינים נוכחו לדעת שאם הם שומרים את המזון והתרופות שלהם בתוך הדלעת היבשה,
הם נשמרים ולא מתקלקלים מהר.
הם גילו שיש שם חומר כלשהו שסופח אליו את הרעלים ומזה הסיקו,
שהדלעת סופחת אליה לא רק רעלים אלא גם אנרגייה שלילית של חולי בבית.
הקלבש חייב להיות פתוח בבית, כדי שהאנרגייה של הרעלים תיכנס לתוכו.
את הגרעינים אפשר להשאיר בפנים ואפילו רצוי, הם מסייעים בספיחת האנרגייה השלילית.
הקלבש אמור להיות צבוע בזהב או כסף ובעל פתח עגול בחלקו העליון.
אחת לשנתיים רצוי להחליף קלבש.
לחץ כאן להורדת קובץ רשימת יועצי פנג שואי
אימייל blaushtein@gmail.com , נייד 052-3751752 יאיר.